Navigation aus    Navigation an
zuletzt aktualisiert: 16.06.2018

Aktueller Rentenwert / Rentenanpassungssatz
§ 68, § 69, § 255 a,§ 307b Abs. 2 SGB VI,
Rentenanpassungsverordnung

  Aktueller Rentenwert Rentenanpassungssatz
gültig ab alte
Bundesländer
neue
Bundesländer
alte
Bundesländer
neue
Bundesländer
01.07.2018 32,03 EUR 30,69 EUR 3,22 % 3,37 %
01.07.2017 31,03 EUR 29,69 EUR 1,90 % 3,59 %
01.07.2016 30,45 EUR 28,66 EUR 4,25 % 5,95 %
01.07.2015 29,21 EUR 27,05 EUR 2,1 % 2,5 %
01.07.2014 28.61 EUR 26,39 EUR 1,67 % 2,53 %
01.07.2013 28.14 EUR 25,74 EUR 0,25 % 3,29 %
01.07.2012 28.07 EUR 24,92 EUR 2,18 % 2,26 %
01.07.2011 27.47 EUR 24,37 EUR 0,99 % 0,99 %
01.07.2010 27.20 EUR 24,13 EUR 0-Runde 0-Runde
01.07.2009 27.20 EUR 24,13 EUR 2,41 % 3,38 %
01.07.2008 26,56 EUR 23,34 EUR 1,1 % 1,1 %
01.07.2007 26,27 EUR 23,09 EUR 0,54 % 0,54 %
01.07.2006 26,13 EUR 22,97 EUR 0-Runde 0-Runde
01.07.2005 26,13 EUR 22,97 EUR 0-Runde 0-Runde
01.07.2004 26,13 EUR 22,97 EUR 0-Runde 0-Runde
01.07.2003 26,13 EUR 22,97 EUR 1,04 % 1,19 %
01.07.2002 25,86 EUR 22,70 EUR 2,16 % 2,89 %
01.01.2002 25,31 EUR 22,06 EUR - -
01.07.2001 49,51 DM 43,15 DM 1,91 % 2,11 %
01.07.2000 48,58 DM 42,26 DM 0,60 % 0,60 %
01.07.1999 48,29 DM 42,01 DM 1,34 % 2,79 %
01.07.1998 47,65 DM 40,87 DM 0,44 % 0,89 %
01.07.1997 47,44 DM 40,51 DM 1,65 % 5,55 %
01.07.1996 46,67 DM 38,38 DM 0,95 % 1,21 %
01.01.1996 - 37,92 DM - 4,38 %
01.07.1995 46,23 DM 36,33 DM 0,50 % 2,48 %
01.01.1995 - 35,45 DM - 2,78 %
01.07.1994 46,00 DM 34,49 DM 3,39 % 3,45 %
01.01.1994 - 33,34 DM - 3,64 %
01.07.1993 44,49 DM 32,17 DM 4,36 % 14,12 %
01.01.1993 - 28,19 DM - 6,10 %
01.07.1992 42,63 DM 26,57 DM 2,87 % 12,73 %
01.01.1992 - 23,57 DM - 11,65 %
01.07.1991 41,44 DM 21,11 DM 4,70 % 15,00 %
01.01.1991 - 18,35 DM - 15,00 %
01.07.1990 39,58 DM 15,95 DM 3,10 % -
01.07.1989 38,39 DM - 3,00 % -
01.07.1988 37,27 DM - 3,00 % -
01.07.1987 36,18 DM - 3,80 % -
01.07.1986 34,86 DM - 2,90 % -
01.07.1985 33,87 DM - 3,00 % -
01.07.1984 32,89 DM - 3,40 % -
01.07.1983 31,81 DM - 5,59 % -
01.01.1982 30,12 DM - 5,76 % -
01.01.1981 28,48 DM - 4,00 % -
01.01.1980 27,39 DM - 4,00 % -
01.07.1978 26,34 DM - 4,50 % -
01.07.1977 25,20 DM - 9,90 % -
01.07.1976 22,92 DM - 11,00 % -
01.07.1975 20,65 DM - 11,10 % -
01.07.1974 18,59 DM - 11,20 % -
01.07.1973 16,71 DM - 11,35 % -
01.07.1972 15,01 DM - 9,50 % -
01.01.1972 15,01 DM - 6,30 % -
01.01.1971 13,71 DM - 5,50 % -
01.01.1970 12,90 DM - 6,35 % -
01.01.1969 12,23 DM - 8,30 % -
01.01.1968 11,50 DM - 8,10 % -
01.01.1967 10,61 DM - 8,00 % -
01.01.1966 9,82 DM - 8,30 % -
01.01.1965 9,09 DM - 9,40 % -
01.01.1964 8,40 DM - 8,20 % -
01.01.1963 7,68 DM - 6,60 % -
01.01.1962 7,10 DM - 5,00 % -
01.01.1961 6,66 DM - 5,40 % -
01.01.1960 6,34 DM - 5,94 % -
01.01.1959 6,02 DM - 6,10 % -
01.01.1958 5,68 DM - - -
01.01.1957 5,35 DM - - -
Stand: Juli 2011